Kurs Instruktora Fitness - Kraków


Kurs Instruktora Rekreacji ze specjalnością Fitness - Nowoczesne Formy Gimnastyki.

Kurs na instruktora fitness składa się z dwóch części:

 • część ogólna
  obejmuje wykłady,
  seminaria i ćwiczenia z:
  anatomii i fizjologii, biochemii, psychologii, organizacji
  i marketingu imprez rekreacyjnych


 • część specjalistyczna
  obejmuje wykłady i ćwiczenia:
  Low-impact, Hi-impact, step,
  TBC, funky, Hi-lo, ćwiczenia
  z przyborami, tae-bo, dance aerobik.

Zajęcia odbywają się w systemie
weekendowym (sobota-niedziela) i trwają przez 9 weekendów.


Miejce kursu: Kraków

Kurs kończy się egzaminem
teoretycznym i praktycznym.

Absolwenci otrzymują legitymację stwierdzającą posiadane kwalifikacje instruktora fitness wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy ZG TKKF.